Stort lager | # Egen udvikling | # Viden

 

Grundläggande information vid installation av kolvringar. 

 

Korrekt ringgap för kolvringar

Att inte säkerställa korrekt ringgap kan få ringspetsarna att röra sig och
skador på motor kan uppstå.
1. En momentplatta ska fästas på motorblocket eller cylindern (om tillämpligt) och dras till det
vridmoment som enligt specifikationerna skall vara.
2. Kontrollera ringgapet genom att placera ringen i cylindern. Cylinderhålet får ej smalna av. Använd kolven för att räta upp ringen i cylinderloppet och kontrollera ändgapet med ett bladmått.
3. Se tabellen nedan för korrekt ringavstånd för din motor.
4. Oljeskrapringarna behöver ej modifieras/slipas men gapet bör vara
minst .010 ”.

 

Justering av ringgap

1. Denna tabell är i tum. Om du mäter i millimeter måste du göra det
genom att konvertera till tum. Dela då måttet med 25,4.
2. Multiplicera borrmåttet i tum med kolumnen "Bore x" för att få fram ringgapet för din motor.
Exempel: För den övre ringen på en ATV med 4,0 ” borrhål, multiplicera 4,0 X 0,004 = 0,016"

 

OBS

1. Diagrammet ovan är en allmän riktlinje. Varje kolvring ska monteras i den specifika
cylinder där de ska installeras och justeras därefter.
2. Gapet på den andra ringen ska alltid vara större än det övre ringgapet, detta
hjälper till att minska toppringens fladder.

 

 

Fila kolvringar

1. Rekomendationen är att använda ett avsett verktyg för att fila kolvringarna. En elektrisk ringslipmaskin eller manuell ringslipmaskin
2. Fila alltid från utsidan ringen och in för att undvikaskador på ringens
beläggning.
3. Fila bara på ena änden, använd den andra som referens.
4. Var noga med att hålla ringänden fyrkantig.
5. Slipa lite i taget tills önskat ringgap uppnås.
6. Ta bort alla vassa kanter och grader. Detta är väldigt viktigt att ta bort då grader och vassa kanter kan orsaka motorskador.

 

Installation av kolvringar

Enkel men väldigt viktig information om hur kolvringar skall installeras på korrekt sätt. Studera bilder noga och läs nedan instruktioner för bättre förståelse.

 

1. Axiellt och radiellt kolvringspel

1. Kontrollera varje ring i motsvarande kolvspår för att säkerställa korrekt axiellt och radiellt spel.

Axiellt spel ca 0,001" - 0,002"
Radiellt spel skall vara minst 0,005"

 

2. Oljering expander

Oljeringar: Placera oljeringens fjäderringar på var sida om oljeringen i kolvens nedersta spår med ringändarna 90 ° från vardera änden av kolvbulten.
Var noga med att fjäderringarnas ändar är synliga och ordentligt monterad. Om fjäderringarnas ändar
överlappar så kommer motorn att ryka på grund av detta.

 

3. Oljering skrapring

Oljeringen kan installeras med vardera sidan uppåt. Med hjälp av en ring expander,
installera ringen i kolvringsspåret mellan expander ringen / fjäderringarna Kolvringsändarna bör vara placerade minst 90 ° från
varandra. När oljeringen har installerats ska du kontrollera att skrapringens fjäderringar är
är ordentligt monterade enligt beskrivning om expanderringar ovan.

 

 

4. Andra kolvringen (kompressionsring)

Andra ringen:
Installera den andra ringen med hjälp av en kolvringsexpander
Den markerade sidan skall vara uppåt.
Om man har en omärkt 2: a ring med en invändig fas så installeras fasningen nedåt. Om ringen inte är markerad på något sätt så kan den vändas åt båda hållen.

 

5. Första kolvringen (kompressionsring)

Första ringen:
Installera den första ringen med hjälp av en kolvringsexpander
Den markerade sidan skall vara uppåt.
Om man har en omärkt 1: a ring med en invändig fas så installeras fasningen uppåt (tvärt emot ring nummer 2.). Om ringen inte är markerad på något sätt så kan den vändas åt båda hållen.