Stort lager | # Egen udvikling | # Viden

1. Generelt
Denne privatlivs- og markedsføringspolitik beskriver, hvordan Speeding AB, Organisation nr. 559006-4407, indsamler, bruger, videregiver og opbevarer dine personlige data.

1.1 Privatlivspolitikken gælder, når Speeding AB leverer tjenester og produkter i forbindelse med køb, serviceforhold og anden kontakt med Speeding AB, såsom besøg på hjemmesiden. Privatlivspolitikken gælder også for behandling af personoplysninger, der sker inden for rammerne af at have en Speeding AB-konto.

1.2 Du skal altid kunne føle dig tryg, når du giver os dine personoplysninger. Med denne privatlivspolitik ønsker vi at vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

2. Persondataansvarlig
Speeding AB er persondataansvarlig for Speeding AB's behandling af dine personoplysninger og er ansvarlig for, at en sådan behandling finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning. Speeding AB er desuden persondataansvarlig for behandling af personoplysninger inden for rammerne af at have en Speeding AB-konto.

3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger?
3.1 For at du kan besøge vores hjemmeside, købe vores varer eller tjenester eller kontakte os for service eller information, skal vi indsamle og behandle personoplysninger om dig.

3.2 Speeding AB indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du foretager et køb hos os, bruger Speeding AB-support, besøger Speeding ABs hjemmeside eller et arrangement, som Speeding AB arrangerer, eller når du på anden måde har kontakt med Speeding AB. De oplysninger, der indsamles fra dig under bookinger og køb, er nødvendige for, at du kan indgå en aftale med Speeding AB, og for at Speeding AB kan levere sine ydelser og tilbud.

3.3 Hvis du er en kontoindehaver, indsamler Speeding AB personoplysninger om dig, som du oplyser, når du registrerer en konto. Speeding AB indsamler også oplysninger om dig, mens du er kontoindehaver inden for rammerne af din kontobeholdning, såsom din købshistorik, hvordan du interagerer med Speeding AB's hjemmeside, hvilke tilbud du var interesseret i ved at læse en e-mail eller klikke på en link. Speeding AB behandler også data, som Speeding AB får adgang til fra tid til anden via din Speeding AB-konto. Som kontoindehaver kan du til enhver tid opdatere dine oplysninger ved at gå til "Mine sider".

3.4 Vi indsamler og opdaterer også dine adresseoplysninger via tredjeparts adresseopdateringstjenester.

4. Hvilke personlige data indsamler og bruger vi om dig?
4.1 For dig, der er kunde hos Speeding AB
De personoplysninger, som Speeding AB indsamler og behandler om dig som kunde, der foretager et køb og bruger vores supporttjenester, er:

Navn
Adresse
Telefonnummer og email
Betalingsinformation
Kundenummer
IP-adresse og information om din brug af Speeding AB's hjemmeside
4.2 For dig, der er kontoindehaver
De personoplysninger Speeding AB indsamler og behandler om dig som kontoindehaver er:

Navn og personnummer
Adresse
Telefonnummer og email
Betalingsinformation
Kontooplysninger
IP-adresse og information om din brug af Speeding AB's hjemmeside
Oplysninger om hvilke af vores varer eller tilbud du var interesseret i, hvordan du interagerer med vores nyhedsbreve og hvilke af vores arrangementer du har tilmeldt dig
Oplysninger om dine køb
Oplysninger om din kontobeholdning
5. Hvorfor behandler vi data om dig?
5.1 For dig, der er kunde hos Speeding AB
Speeding AB behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Speeding AB behandler primært dine personoplysninger med det formål at:

Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom at opfylde køb, fakturere og yde support;
Yde generel kundepleje og kundeservice, såsom at besvare spørgsmål og rette forkerte oplysninger;
Efterlad information og målrettet markedsføring, pr. post, e-mail, SMS/MMS og telefon vedrørende Speeding AB.
Administrere kundeforholdet og levere vores tjenester;
Give dig relevant information og skræddersyede tilbud i nyhedsbreve og på nettet;
Forbedre vores kundetilbud, for eksempel udvikling af tjenester, produkter og funktioner;
Forebygge svindel og udføre risikostyring;
Overhold gældende lovgivning, såsom regnskabslovgivning; og
Dataene kan også danne grundlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, virksomhedsopfølgning samt forretnings- og metodeudvikling relateret til køb af varer og tjenesteydelser.
5.2 For dig, der er kontoindehaver

Udover ovenstående liste behandler Speeding AB også personoplysninger om kontoindehavere med det formål:

Administrere kontobeholdninger;
Giver dig mulighed for at bruge fordelene ved kontohold, såsom mulighed for at se ordrehistorik, selv at kunne opdatere adresseoplysninger mv.
Giv specielle tilbud;
Aktiver kommunikation med dig som kontoindehaver via post, e-mail, telefon eller SMS/MMS; og
Muliggør personlige tilbud, markedsføring og begivenhedsinvitationer via telefon, post, e-mail og SMS/MMS.
6. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger
6.1 Speeding AB baserer behandlingen af ​​dine personoplysninger på en række juridiske grunde. Disse er beskrevet i dette afsnit.

6.2 Vi behandler blandt andet dine personoplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig som kunde eller som Kontohaver, såsom for at gennemføre bookinger, køb og for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som Kontoindehaver, såsom forenklet administration og ordrehistorik. Med støtte fra dette retsgrundlag behandler vi også oplysninger om dig som kontohaver, såsom dine køb, din adfærd på vores hjemmeside, din interaktion med Speeding AB samt din interesse i vores tilbud og produkter for at opfylde vores forpligtelse til at give dig personlige tilbud.

6.3 En del af den behandling af personoplysninger, som vi foretager, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Det gælder fx den behandling, vi foretager for at kunne sende dig tilbud om vores varer og ydelser og for at foretage en begrænset segmentering af kunder, f.eks. baseret på samlede købsbeløb. Speeding AB behandler ikke følsomme personoplysninger med støtte i en interesseafvejning og udfører ingen behandling, der udgør profilering med støtte i en interesseafvejning.

6.4 I nogle tilfælde kan Speeding AB have en juridisk forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Det gælder for eksempel den behandling af personoplysninger, som vi foretager for at opfylde bogføringslovens krav.

8. Profilering
8.1 Speeding AB kan behandle dine personoplysninger gennem profilering, hvis du er kontoindehaver. Hvis du er kontoindehaver, analyseres oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, om hvilke af vores varer, tjenester og tilbud du var interesseret i, hvilke af vores nyhedsbreve du interagerede med, og hvilke af vores arrangementer du har tilmeldt dig, information om dine køb og oplysninger om dine kontobeholdninger for at give dig tilbud, som vi mener passer til dig, og for at invitere dig til arrangementer, vi tror, ​​du gerne vil deltage i.

8.2 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger gennem profilering. Det gør du ved at ringe til Speeding AB's kundeservice eller ved at kontakte info@speeding.nu. Når Speeding AB har modtaget din meddelelse, vil Speeding AB ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

9. Hvor længe opbevarer vi data om dig?
9.1 Vi opbevarer dine personlige data så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene i denne privatlivspolitik (medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet i henhold til gældende lov). Generelt betyder det, at vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du opbevarer din konto. For personlige data relateret til produktkøb beholder vi disse længere for at overholde de juridiske forpligtelser, vi har (såsom betingelser fastsat i skatte- og købslovgivningen og til garantiformål).

9.2 Hvis du er inaktiv i fem år, fjernes alle profiloplysninger og alle personlige data permanent fra alle platforme. Din købshistorik vil fortsat være tilgængelig for speeding.nu, efter din profil er blevet slettet, i overensstemmelse med lovpligtige dataopbevaringskrav af salgs-, moms- og garantiårsager. Hvis du har spørgsmål eller ønsker adgang til disse oplysninger, bedes du kontakte os.

10. Hvem videregiver vi personlige data til?
10.1 Speeding AB kan videregive dine data til tredjeparter, såsom Speeding ABs koncernselskaber og andre samarbejdspartnere samt udbydere af kort- og kommunikationstjenester. Speeding AB kan også videregive dine personoplysninger til vores leverandører for at gøre det muligt for visse produkter, som ikke er på lager af Speeding AB, at blive sendt direkte til dig som kunde fra vores leverandører og derved spare tid og forsendelsesomkostninger for dig som kunde. Speeding AB kan også videregive dine oplysninger til virksomheder, der leverer tjenester til adresseopdateringer for at sikre, at vi har de korrekte adresseoplysninger til dig.

10.2 Tredjeparter, som Speeding AB videregiver oplysninger til eller på anden måde giver oplysninger om en kunde eller Kontohaver, må kun bruge oplysningerne med det formål at sælge og markedsføre tjenester og produkter fra Speeding AB og Speeding AB's partnere og koncernselskaber eller med henblik på at at levere relaterede ydelser til Speeding AB's aftale med dig som kunde eller Kontohaver.

10.3 Personoplysninger kan også videregives af Speeding AB, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovkrav eller krav fra myndigheder, for at beskytte Speeding ABs juridiske interesser eller for at opdage, forhindre eller gøre opmærksom på svindel og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

10.4 Vi vil ikke sælge dine personlige data til tredjeparter, medmindre vi har din tilladelse til det.

11. Ændring af privatlivspolitik
11.1 Speeding AB har ret til at ændre fortrolighedspolitikken til enhver tid. Speeding AB vil meddele dig med rimelig varsel om ændringer i fortrolighedspolitikken. Hvis du ikke accepterer ændringerne, har du ret til at opsige aftalen med Speeding AB, inden den ændrede privatlivspolitik træder i kraft. Du opsiger aftalen ved at kontakte Speeding AB på info@speeding.nu.

12. Beskyttelsen af ​​dine personlige data
Du skal altid kunne føle dig tryg, når du giver os dine personlige data. Speeding AB har derfor truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uretmæssig adgang, ændring og sletning. Fx gemmes alle oplysninger om kunder og kontohavere i en database, der er beskyttet af autorisationskontrol og en firewall.

13. Dine rettigheder
13.1 Speeding AB er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

13.2 Speeding AB vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, afidentificere, slette eller supplere oplysninger, der viser sig at være forkerte, ufuldstændige eller vildledende.

13.3 Du har ret til at fortryde
Adgang til dine personlige data. Det betyder, at du har ret til at anmode om et registerudtræk af den behandling, vi foretager vedrørende dine personoplysninger. Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, der behandles. Du har ret til én gang pr. kalenderår gennem en skriftlig og underskrevet ansøgning gratis at modtage et registerudtræk over, hvilke personoplysninger der er registreret om dig, formålene med behandlingen og til hvilke modtagere oplysningerne har været eller skal være. afsløret.

Du har også ret til at modtage oplysninger i registerudtrækket om, hvor oplysningerne er hentet fra, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra dig, eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning (herunder profilering) samt den forventede periode, hvor dataene vil blive gemt, eller kriterierne bruges til at bestemme denne periode.


Du har også ret til at modtage oplysninger om dine øvrige rettigheder angivet i dette punkt i registerudtrækket.
Rettelse af dine personlige data. På din anmodning vil vi rette de forkerte eller ufuldstændige data, vi behandler om dig, så hurtigt som muligt.
Sletning af dine personlige data. Det betyder, at du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, de er indsamlet til. Der kan dog være lovkrav om, at vi ikke straks må slette dine persondata i for eksempel regnskabs- og skattelovgivningen. Vi afslutter herefter den behandling, der sker til andre formål end at overholde lovgivningen.

13.4 Speeding AB vil underrette hver modtager, som personoplysningerne er blevet videregivet til i overensstemmelse med punkt 10 ovenfor, om eventuelle rettelser eller sletning af data samt begrænsning af databehandling.

13.5 Du har ret til dataportabilitet. Det betyder en ret til under visse betingelser at indhente og overføre dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til en anden persondataansvarlig.

13.6 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der udføres ud fra en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, fortsætter vi kun behandlingen, hvis der er legitime grunde til behandlingen, som opvejer dine interesser.

13.7 Hvis du ikke ønsker at behandle dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en e-mail til info@speeding.nu. Når vi har modtaget din indsigelse, stopper vi behandlingen af ​​personoplysningerne til sådanne markedsføringsformål.

13.8 Du har ret til at indgive eventuelle klager vedrørende behandlingen af ​​dine personoplysninger til Datatilsynet.

14. Kontaktoplysninger
14.1 Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, behandlingen af ​​dine personoplysninger eller hvis du ønsker at anmode om et registerudtræk.