Stort lager | # Egen udvikling | # Viden

 

 

Motorlager information

Här ska vi gå igenom olika frågeställningar som kommer upp när man pratar om motorlager.
# Olika typer av motorlager
# Lagerspel
# Hur mäter man lagerspel
# Oljetryck
# Val av olja
# Överdimension

 

Olika typer av motorlager

Det finns olika typer av motorlager och de kan kortfattat delas in i tre huvudkategorier:
Ramlager
Vevlager
Axiallager

Utöver dessa så finns även många olika typer beroende på motor så som kamaxellager och olika typer av lager till balansaxlar men ovan tre sorter är vanligast.

Varför inte bara använda original lager med standard lagerspel eller extra lagerspel?

Ett så kallat "race" lager eller eftermarknadslager har oftast finare materialval och är från början uppbyggda för att klara av hög belastning som uppkommer vid trimmade motorer med högre förbränningstryck och därmed högre påfrestning för lagret.

 

Lagerspel

När man skall välja lager så kommer direkt frågan upp om vilket lagerspel man skall välja. Lagerspel är mellanrummet mellan lager och vevaxel.
Olika typer av lagerspel kan se ut såhär:

  • H = 0.0125mm (.0005”) - Standard (STD) samma eller liknande lagerspel som original.
  • HX = 0.025mm (0.001”) - Större lagerspel än original

Olika typer av lagerspel benämns olika från olika tillverkare.

Ovan kan vi se ett exempel där ACL bearings benämner sina lagerspel med H eller HX medans KING bearings benämner sia med STD för standard och STDX för större lagerspel. Biltillverkare brukar bara skriva ut det lagerspel som används om man köper original lager.

Är större lagerspel bättre?
En vanlig missuppfattning är att större lagerspel är bättre på en trimmad motor. Så är inte fallet. Detta här högst individuellt för hur man skall använda motorn och vilka andra komponenter som används.

Vilket lagerspel ska man använda?
Vilket lagerspel som skall användas beror på många olika faktorer men längre ner på sidan så kommer information om några nyckelfaktorer som spelar en stor roll i valet av lagerspel.


 

 

Hur mäter man lagerspel

1. Montera lager i motorn och dra ihop lagerhalvorna med angivet åtdragningsmoment. Här skall inte vevaxeln vara monterad. Mät nu hålets diameter med en mikrometer eller hålindikator.
2. Mät vevaxeltappens diameter
3. Skillnaden blir lagerspelet. Detta lagerspel kontrolleras med Flexigauge.

Plastigauge / Flexigauge

Plastigauge och Flexigauge är en typ av plastbit som placeras mellan lager och vevaxel. Lagerhalvor montera sedan med det åtdragningsmoment som skall användas. Plastbiten mellan vevaxel och lager kommer nu att plattas till. Demontera sedan lagerhalvor för att kunna mäta plastbitens bredd med den medföljande mätstickan som presenterar lagerspelet på skalan.
 

 

Oljetryck

Högre lagerspel = lägre oljetryck

En stor faktor när man pratar lagerspel är oljetrycket. Om ett större lagerspel väljs så kommer oljetrycket att sjunka om man håller andra komponenter orörda då mer olja tillåts evakuera mellan lager och vevaxel. Kan man acceptera det lägre oljetrycket så är det okej men man skall vara väl medveten om att lägre oljetryck ger mindre toleranser och högre risk för mekanisk kontakt.

Tjockare olja

Om man har valt större lagerspel av olika anledningar så är en tjockare olja (annan viskositet) ett sätt att bibehålla oljetryck. Detta måste mätas med en oljetrycksmätare som är pålitlig. Mätningarna skall göras på tomgång upp till högsta varv med noggrann övervakning så oljetrycket hålls inom toleranserna.

Uppgraderad oljepump

Vid större lagerspel så kan en uppgraderad oljepump vara en lösning till bibehållet oljetryck. Därför är också en uppgraderad oljepump en vanlig uppgradering vid lager med större lagerspel.

 

 

Överdimension lager

Slipad vevaxeltapp

Vid ett motorras eller på annat sätt skadad vevaxel så slipas vevaxeltappen för att få bort den skadade ytan. Då blir vevaxeltappen mindre i diameter. Då blir lagerspelet automatiskt större om dimensionen på motsvarande lagerhalvor inte justeras upp. Att justera lagerspelet till standard kallas för överdimension på lager. Vid en slipad vevaxel så används överdimensionslager även om man skall ha större lagerspel.

Överdimensionen skrivs ut direkt i klartext och kan se ut som följer i både millimeter och tum:

  • 0,025mm
  • 0,25mm
  • 0,50mm osv.